jueves

ISRAEL 2015. Hebreo

יִשְׂרָאֵל
נדב גדג' - נער זהב

אמא - מישהי שוב שברה את ליבי
תאמרי לי שאינני חושב
שאוכל לשאת את זה יותר
אמא - מישהי שוב שברה את ליבי
עכשיו ארפה את כאבי
כשארקוד ברחבה

הוציאו אותי לבלות
אינני במצב רוח לשברון לב
הולך לרקוד הלילה, לשכוח אותה
לא, היא לא יודעת מה אני עושה על הרחבה
אמרתן אהלן, גבירותי

תלחצי עלי מותק, אני ההדק שלך
את יודעת שאהבתי גדולה
אהבה, אהבה, אהבה
תני לקצב להרים אותנו
את יודעת כשאני בוער
הביטי בי
3 - 2 - 1 היי

אני נער זהב, בואי להנות
אני מלך הכיף,
הרשי לי להראות לך כיצד אנו עושים את זה
אני נער הזהב, בואי להנות
ולפני שאלך
הרשי לי להראות לך את תל אביב

אחזי בי חזק
אנחנו לא חוזרים הביתה הלילה
אה כן, אוהבת את הריקוד שלי ?

תלחצי עלי מותק, אני ההדק שלך
את יודעת שאהבתי גדולה
3 - 2 - 1 היי

אני נער זהב, בואי להנות
אני מלך הכיף,
הרשי לי להראות לך כיצד אנו עושים את זה
אני נער הזהב, בואי להנות
ולפני שאלך
הרשי לי להראות לך את תל אביב

ככה אנחנו עושים את זה
ככה אנחנו עושים את זה
אמא - מישהי שוב שברה את ליבי
עכשיו ארפה את ליבי
כשארקוד ברחבה

אני נער זהב, בואי להנות
אני מלך הכיף,
הרשי לי להראות לך כיצד אנו עושים את זה
אני נער הזהב, בואי להנות
ולפני שאלך
הרשי לי להראות לך את תל אביב

תרקוד ! תרקוד ! תרקוד ! תרקוד !
אוקיי, חייבים לצאת, שלוש דקות,
ביי ביי


Fuente: Zohar Rashit
By Eurovisong

No hay comentarios:

Publicar un comentario