viernes

ISRAEL 2016. Hebreo

יִשְׂרָאֵל
עשויים מכוכבים - חובי סטאר

בשפה שאני לא מבין
אתה מדבר, אני מקשיב, אני חבר שלך
אתה מהפנט אותי....

קח את ידי,
מיליון פרצופים קשורים בשלשלאות,
אתה רוכב על סוס שחור בגשם,
אתה מהפנט אותי...

אל תברח, לא עוד, לא עוד,
לא עוד, לא עוד
כי אנחנו, כולם ...

עשוים מכוכבים
מחתיכות כסף שנופלות.
אנחנו... עשוים מכוכבים.
אנחנו, עשוים מכוכבים,
מחפש את ההבטחה הניסתרת,
אנו עשוים מכוכבים.

אתה מרפא אותי, אתה משלים אותי,
להבה ניצטת בתוכי
אתה מהפנט אותי.

מממ... אני מתחנן בפניך
אל תברח, לא עוד, לא עוד,
לא עוד, לא עוד
כי אנחנו, כולם ...

עשוים מכוכבים
מחתיכות כסף שנופלות.
אנחנו, עשוים מכוכבים.

אנחנו, עשוים מכוכבים,
מחפש את ההבטחה הניסתרת,
אנו עשוים מכוכבים.

תגיד לי שאתה מבין,
תתקרב וקח את ידי,
בוא לעוף מעבר לרקיע,
אין ריצפה ואין תקרה,
תרקוד איתי כאילו אנו עשויים כוכבים.

כי אנחנו, כי אנחנו,
כי אנחנו, כי אנחנו,
אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו,

עשוים מכוכבים
מחתיכות כסף שנופלות.
אנחנו, עשוים מכוכבים.

אנחנו, עשוים מכוכבים,
מחפש את ההבטחה הניסתרת,
אנו עשוים מכוכבים.

תרקוד איתי כאילו אנו עשויים כוכבים.
תרקוד איתי כאילו אנו עשויים כוכבים.


Fuente: Damián Dzienciarsky
By Mario García

No hay comentarios:

Publicar un comentario