martes

PAISES BAJOS 2019. Hebreo

הולנד
DUNCAN LAURENCE - ארקייד

כל מה שנותר הוא לב שבור,
עודני מתקן את כל הסדקים,
איבדתי כמה פיסות כאשר
נשאתי אותו, נשאתי אותו, נשאתי אותו הביתה.

אני פוחד מכל מה שהנני,
מוחי מרגיש כמו ארץ זרה,
דממה מצלצלת בתוך ראשי,
אנא, קחו אותי, קחו אותי, קחו אותי הביתה.

בזבזתי את כל האהבה שחסכתי,
תמיד היינו משחק אבוד,
ילד מעיירה בתוך ארקייד גדול,
התמכרתי למשחק אבוד,
או, או,
כל מה שיודע, כל מה שיודע,
לאהוב אותך זה משחק אבוד.

כמה מטבעות במכונת המזל,
ויתרו עלינו, לא נדרשו הרבה,
ראיתי את הסוף עוד לפני שהתחיל,
אך עוד המשכתי, המשכתי, המשכתי הלאה.

או, או,
כל מה שיודע, כל מה שיודע,
לאהוב אותך זה משחק אבוד.

אינני זקוק למשחקים שלך, המשחק נגמר,
הורידו אותי מרכבת ההרים הזו.

או, או,
כל מה שיודע, כל מה שיודע,


Fuente: lyricstranslate.com
By Eurovisong

No hay comentarios:

Publicar un comentario