miércoles

ISRAEL 2020. Hebreo

יִשְׂרָאֵל
עדן אלנה - אהוב ליבי

אהוב ליבי, אני אוהבת אותך, בוא אלי, אני אוהבת אותך
אהוב ליבי, אני אוהבת אותך, בוא אלי, אני אוהבת אותך
(יאללה-לה, יאללה-לה)
(יאללה-לה, יאללה-לה)

פעם אחת, חיפשתי סימן
פצ'אמאמא, פצ'אמאמא
הראה את הדרך, הו, היה המדריך שלי
אהבה נמצאת במוח
עצום את עינייך ותמצא
מנגינה, מנגינה
תרגיש את האנרגיה מבפנים

תגיד שכל האנשים באים, מתקרבים לדרכי
אהבה היא בדרך שלי
מאקה לאקומה דה דה, מאקה לאקומה דה מאסה
מאקה לאקומה דה דה, מאקה לאקומה

אהוב ליבי, הלילה הוא סיפורינו
אנחנו חוגגים את התהילה
אין לנו בושה
אהוב ליבי, אני לא מתביישת לאהוב אותך
הלילה אני הולכת למצוא אותך
אני קוראת בשמך

אהוב ליבי, אהוב ליבי
אהוב ליבי, אותך אני אוהבת
אהוב ליבי, אהוב ליבי
אהוב ליבי, אותך אני אוהבת

תסתכל עלינו הלילה
מסיבת צבע זו לצד זה
קונפטי יה, קונפטי יה
נופל עלינו מהשמיים

תגיד שכל האנשים באים, מתקרבים לדרכי
אהבה היא בדרך שלי
מאקה לאקומה דה דה, מאקה לאקומה דה מאסה
מאקה לאקומה דה דה, מאקה לאקומה

אהוב ליבי, הלילה הוא סיפורינו
אנחנו חוגגים את התהילה
אין לנו בושה
אהוב ליבי, אני לא מתביישת לאהוב אותך
הלילה אני הולכת למצוא אותך
אני קוראת בשמך

אהוב ליבי, אהוב ליבי
אהוב ליבי, אותך אני אוהבת
אהוב ליבי, אהוב ליבי
אהוב ליבי, אותך אני אוהבת

אהוב ליבי, אני אוהבת אותך, בוא אלי, אני אוהבת אותך
אהוב ליבי, אני אוהבת אותך, בוא אלי, אני אוהבת אותך
אהוב ליבי, אני אוהבת אותך, בוא אלי, אני אוהבת אותך
אהוב ליבי, אני אוהבת אותך, בוא אלי, אני אוהבת אותך
אהוב ליבי, אני אוהבת אותך, בוא אלי, אני אוהבת אותך
אהוב ליבי, אני אוהבת אותך, בוא אלי, אני אוהבת אותך


Fuente: lyricstranslate.com
By Eurovisong

No hay comentarios:

Publicar un comentario